Paluu

Peruuttamisoikeus ei koske digitaalisesti lähetettyjä tuotteita. Myynti on lopullinen onnistuneen maksun jälkeen.

Kun teet tilauksen digitaalisesta verkkosisällöstä, sinulle ilmoitetaan tilausprosessissa, että hyväksyt tilauksen (digitaalinen lataus + lisenssikoodi). Lisäksi hyväksyt, että menetät oikeutesi peruuttaa sopimus, kun digitaalisen sisällön (ohjelmiston) lataaminen on aloitettu.

Ole tarkkana:

  • Saatuja lisenssikoodeja ei voi palauttaa.
  • Myöskään fyysisiä tuotteita, joiden sinetti on vahingoittunut tai rikkoutunut, ei voi palauttaa.

Takuu

SoftwareLicense4U:n avulla pidät oikeuden takuuseen.

Jos digitaalinen avain ei toimi, SoftwareLicense4U tarjoaa korvaavan toimivan avaimen. Tarkistamme ensin nykyisen asennuksen ja (tarvittaessa) ratkaisemme ongelmat. Voit pyytää takuuta ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai live-chatin kautta. Näin voimme auttaa sinua mahdollisimman nopeasti.

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tavarat ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tarjouksessaan, ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajan hallinnassa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa;
2. Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa tavaroita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajalle, joka osallistuu tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupan järjestämässä huutokaupassa, jonka huutokaupanpitäjä järjestää ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tavarat, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
3. Palvelusopimukset palvelun täydellisen käyttöönoton jälkeen, mutta vain jos:
A. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää peruuttamisoikeutensa, kun toimija on saattanut sopimuksen päätökseen;
4. Matkapakettimatkat - siten kuin ne on määritelty henkilöliikennettä koskevassa laissa ja sopimuksissa;
5. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, koska sopimuksessa on määritelty tietty päivämäärä tai ajanjakso, jolloin sopimus on täytettävä, ja jotka eivät ole tarkoitettu asumiseen, tavarankuljetukseen, autonvuokraukseen ja ateriapalveluihin;
6. Vapaa-ajan toimintaan liittyvät sopimukset, sopimuksessa määrätty tietty päivämäärä tai ajanjakso, jolloin sopimus on täytettävä;
7. Kuluttajan valmistamien tuotteiden eritelmien mukaisesti, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
8. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajallinen;
9. Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja jotka on purettu toimituksen jälkeen;
10. Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat toimituksen jälkeen erottamattomasti muihin tuotteisiin;
11. Alkoholijuomat, joiden hinnasta sovitaan sopimusta tehtäessä, joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
12. Sinetöidyt ääni- ja kuvatallenteet tai tietokoneohjelmistot, joiden sinetöinti on purettu toimituksen jälkeen;
13. Sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta tämän lehden tilauksia;
14. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:
A. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää näin peruuttamisoikeutensa.