Returner

Fortrydelsesretten gælder ikke for produkter, der sendes digitalt. Salget er endeligt efter en vellykket betaling.

Når du afgiver en ordre med digitalt onlineindhold, får du under bestillingsprocessen besked om, at du accepterer ordren (digital download + licenskode). Du accepterer endvidere, at du mister din ret til at tilbagekalde aftalen, når download af det digitale indhold (software) er påbegyndt.

Vær opmærksom:

  • Modtagne licenskoder kan ikke returneres.
  • Fysiske produkter, hvis forsegling er blevet beskadiget/brudt, kan heller ikke returneres.

Garanti

Med SoftwareLicense4U bevarer du retten til garanti.

Hvis en digital nøgle ikke virker, leverer SoftwareLicense4U en fungerende erstatningsnøgle. Vi vil først kontrollere den aktuelle installation og (om nødvendigt) løse problemerne. Du kan anmode om en garanti ved at kontakte os via e-mail, telefon eller live chat. På denne måde kan vi hjælpe dig så hurtigt som muligt.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Iværksætteren kan udelukke følgende varer og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart i tilbuddet, i det mindste i tide for aftalens indgåelse, angivet:

1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på det finansielle marked uden for den erhvervsdrivendes kontrol, som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;
2. Aftaler indgået på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser tilbydes af den erhvervsdrivende til forbrugeren, som deltager eller får mulighed for at være personligt til stede ved auktionen, der gennemføres af en auktionsholder, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe varerne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;
3. Servicekontrakter, efter fuld gennemførelse af tjenesten, men kun hvis:
A. Ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
b. forbrugeren har oplyst, at han vil miste sin fortrydelsesret, når operatøren har gennemført aftalen;
4. Pakkerejser - som defineret i loven og aftaler om personbefordring;
5. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, som i aftalen en bestemt dato eller periode for ydeevne funktioner og andet end til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
6. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, en bestemt dato eller periode for udførelse, der er fastsat i aftalen;
7. I henhold til specifikationer for produkter, der er fremstillet af forbrugeren, ikke præfabrikeret og fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning af forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
8. Produkter, der hurtigt bliver ødelagt eller har en begrænset holdbarhed;
9. Forseglede produkter, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnet til at blive returneret, og som er blevet åbnet efter leveringen;
10. Produkter, der efter leveringen ifølge deres art er uadskilleligt blandet med andre produkter;
11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris aftales ved kontraktens indgåelse, hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
12. Forseglede lyd- og videooptagelser eller computersoftware, som er blevet forseglet efter levering;
13. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, undtagen abonnementer på dette;
14. Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:
A. Ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
b. forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.