Terug

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die digitaal worden verzonden. De verkoop is definitief na succesvolle betaling.

Wanneer u een bestelling plaatst met digitale online inhoud, wordt u tijdens het bestelproces meegedeeld dat u akkoord gaat met de bestelling (digitale download + licentiecode). U stemt er verder mee in dat u uw recht verliest om de overeenkomst te herroepen zodra de download van de digitale inhoud (software) is begonnen.

Let op:

  • Ontvangen licentiecodes kunnen niet worden geretourneerd.
  • Ook fysieke producten waarvan de verzegeling is beschadigd/verbroken kunnen niet worden geretourneerd.

Garantie

Met SoftwareLicense4U behoudt u het recht op garantie.

Als een digitale sleutel niet werkt, levert SoftwareLicense4U een vervangende werkende sleutel. Wij zullen eerst de huidige installatie controleren en (indien nodig) problemen oplossen. U kunt garantie aanvragen door contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of live chat. Op deze manier kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende goederen en diensten van het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die tot stand komen op een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij goederen, digitale inhoud en/of diensten door de handelaar worden aangeboden aan de consument die aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn bij de veiling, die wordt geleid door een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de goederen, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstencontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen indien:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de ondernemer de overeenkomst heeft gesloten;
4. Pakketreizen - zoals omschreven in de wet en overeenkomsten inzake personenvervoer;
5. Opdrachten voor het verstrekken van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is vermeld en anders dan voor woondoeleinden, vervoer van goederen, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, een specifieke datum of periode van uitvoering voorzien in de overeenkomst;
7. Volgens specificaties voor producten die door de consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet meer verzegeld waren;
10. Producten die na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken, waarvan de prijs wordt overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen of computersoftware die na levering niet meer verzegeld zijn;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op deze;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.