Opbrengst

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die digitaal worden verzonden. De verkoop is definitief na succesvolle betaling.

Bij het plaatsen van een bestelling met digitale online content wordt u in het bestelproces geïnformeerd dat u akkoord gaat met de bestelling (Digitale download + licentiecode). U gaat er verder mee akkoord dat u uw recht op herroeping van de overeenkomst verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud (software) is begonnen.

Let op:

  • Ontvangen licentiecodes kunnen niet worden geretourneerd.
  • Ook kunnen fysieke producten waarvan de verzegeling is beschadigd/verbroken niet worden geretourneerd.

Garantie

Met SoftwareLicense4U behoudt u het recht op garantie.

Als een digitale sleutel niet werkt, zorgt SoftwareLicense4U voor een vervangende werkende sleutel. We zullen eerst de huidige installatie controleren en (indien nodig) problemen oplossen. U kunt een garantie aanvragen door contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of livechat. Zo kunnen we je zo snel mogelijk helpen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende goederen en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij goederen, digitale inhoud en/of diensten worden aangeboden door de ondernemer aan de consument die persoonlijk aanwezig is op of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, geleid door een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder wordt gebonden om de goederen, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst heeft voltooid;
4. Pakketreizen – zoals gedefinieerd in de wet en overeenkomsten personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie, zoals in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van prestatie kenmerken en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, een bepaalde datum of periode van uitvoering voorzien in de overeenkomst;
7. Volgens specificaties voor door de consument vervaardigde producten, niet geprefabriceerd en vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering naar hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst wordt overeengekomen, waarvan de levering eerst kan plaatsvinden na 30 dagen en de werkelijke waarde gebonden is aan schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.